Přehled

08.08.2013 14:21

Týnec nad Sázavou - centrum Spirála www.centrumspirala.eu

8. 9. 2013                          Seminář pro dívky 9-13 let

13. - 14. 9. 2013             Sebepoznání VI - obsazen

25. 9. 2013                        Minikurz - Napojení na svou vnitřní moudrost

4. - 5. 10. 2013                 Reiki I

11. 10. 2013                      Minikurz Moje Peníze

17. - 18. 10. 2013            Seberozvoj I

25. - 26. 10. 2013            Reiki II

 8. - 9. 11. 2013               Reiki I

20. 11. 2013                    Minikurz Klid a radost v životě ženy

29. 11. 2013                     Seberozvoj II

13. - 14. 12. 2013            Reiki II

 

Praha Petrovice 

2. 10. 2013                 Minikurz Napojení na svou vnitřní moudrost

8. - 9. 10. 2013           Reiki I

15. 10. 2013               Minikurz Moje peníze

23. 11. 2013               Minikurz Klid a radost v životě ženy