Výzva míru

26.02.2015 18:06

Ukrajina…… Islám…..Píše se rok 2015 a při vyslovení těchto dvou prostých slov se v každém z nás odehrává něco jiného. Protestujeme či děláme, že se nás to netýká. Nechceme se tím zabývat, protože se v nás často ozývá strach a nevíme, co bychom s tím my mohli dělat? Můžeme bojovat aktivně či pasivně, ale je tu i jiná možnost. Připustit si, že každý z nás je tvůrcem svého života a světa, a tím se otevírá možnost přispět svou vnitřní změnou ke změně vnější.

 Ano, druhá možnost nás vede dovnitř, k uvědomění, že vše, co se děje vně, je zároveň informací o nás samých. Pokud tyto zprávy vezmeme za správný konec, tzn., že půjdeme po cestě dovnitř, necháme se vtáhnout do svého vnitřního světa, který pochopíme a zharmonizujeme, můžeme přispět i ke klidu světa vnějšího.

A ano, na to jeden člověk nestačí. Možná na to nestačí ani miliarda, ale když nezačne jeden a druhý se nepřidá, nikdy se nedozvíme, kolik je nás k této přeměně potřeba.

Pokud s tímto souhlasíš, můžeš se přidat – ptej se sám sebe, co pro to můžeš udělat ty sám, abys srovnal a uklidnil své vlastní emoce.

Můžeš třeba začít používat procítěné pozitivní afirmace pro změnu pohledu na věc, abys vytvořil prostor k pozitivní změně.

 

Mír začíná u mne.

Jestliže chci žít ve světě plném míru, snažím se, abych byl sám naplněn mírem. Nezáleží na tom, jak se chovají ostatní, v mém srdci je klid a mír. Vyhlašuji mír uprostřed chaosu a pošetilosti. Do všech obtížných situací vnáším mír a lásku. Vysílám myšlenky míru do všech zmítajících se částí světa. Chci-li, aby se svět změnil k lepšímu, měním způsob, jakým se sám na svět dívám. Nyní jsem ochoten vidět svět velmi pozitivním způsobem. Vím, že mír začíná mými vlastními myšlenkami. Prostřednictvím svých mírumilovných myšlenek jsem spojen se všemi stejně smýšlejícími mírumilovnými lidmi. Společně pomůžeme přinést mír a dostatek do tohoto světa.

Souhlasím s pozitivním řešením, jež přinese nejvyšší dobro všem, kterých se týká.