Nejčastější problémy, které můžeme řešit:

·        Problémy v mezilidských vztazích (partnerské, pracovní problémy)
·        Stres, úzkost, tréma, nedostatek sebedůvěry
·        Modely myšlení a chování (systémy přesvědčení) vytvořené v dětství, které blokují vlastní
         přirozenost
·        Bolesti hlavy, páteře, zad
·        Potíže s otěhotněním
·        Fobie
·        Chronické obtíže (alergie, ekzémy, záněty)
·        Učební dysfunkce (dyslexie)